Ruszył projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”

Pomoc w nawiązywaniu stałej współpracy szkół z przedsiębiorcami, organizacja spotkań uczniów z lokalnymi autorytetami ze świata biznesu czy np. kursy podnoszące kwalifikacje dla uczniów – m.in. takie działania przewidziano w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, który właśnie ruszył.

Liderem projektu jest Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, a partnerami – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Politechnika Opolska oraz miasto Opole. Biorą w nim udział 33 szkoły zawodowe i technika z całego regionu – ich uczniowie (ok. tysiąca), dyrektorzy, nauczyciele i instruktorzy. Głównym celem projektu jest zbliżenie środowiska szkół zawodowych w województwie opolskim do lokalnego biznesu, który w naturalny sposób poszukuje kadry wśród wychowanków tych szkół.

Projekt ma też m.in. pokazywać szkołom na bieżąco potrzeby regionalnego rynku pracy, motywować je oraz pracujących w nich nauczycieli czy instruktorów do kształcenia pod potrzeby tego rynku, jak również pokazywać ów rynek młodym ludziom, którzy w najbliższej przyszłości mają się na nim odnaleźć. „Jest to już druga edycja tego projektu. Pomysł jego realizacji wziął się m.in. z potrzeb samych przedsiębiorców, którzy na wielu organizowanych przez nas spotkaniach zwracali w minionych latach uwagę na problemy w pozyskiwaniu odpowiednio wykształconej w szkołach zawodowych kadry” – powiedziała kierownik Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera dr Iwona Święch-Olender.

W ramach projektu przewidziano m.in. działania, które mają służyć nawiązywaniu stałej współpracy szkół i firm; organizację spotkań dla uczniów z przedstawicielami świata biznesu z Opolszczyzny; organizację kursów podnoszących kwalifikacje uczniów zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw czy wizyty studyjne młodzieży w przedsiębiorstwach.
Zgodnie z założeniami projektu kursy podnoszące kwalifikacje będzie mogło odbyć 400 uczniów szkół zawodowych. Zaplanowano też 20 wizyt studyjnych w firmach – głównie z Opolszczyzny; 12 spotkań w regionie, w których mają wziąć udział dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów oraz świata biznesu, jak również dwie edycje warsztatów dla dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych oraz przedstawicieli firm, które mają służyć m.in. zacieśnianiu czy nawiązywaniu współpracy.
W ramach projektu ma też powstać 50 multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking”, w których – pod opieką specjalisty pracującego w ramach projektu w kooperacji z firmami – pracować będą uczniowie szkół zawodowych. Mają one uczyć np. kreatywnego myślenia i innowacyjnego podejścia do problemu. Takie zespoły powołano też w pierwszej edycji projektu. Uczniowie w nich zrzeszeni mieli np. wymyślać rozwiązania jakiegoś problemu lub usprawnienia w danej firmie.

Koszt drugiej edycji projektu to 8,8 mln zł. Pieniądze na jego sfinansowanie pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego na lata 2014-2020. II edycja potrwa od sierpnia 2016 do końca lipca 2018 roku. Jeszcze w tym roku w ramach projektu ma być powołanych 25 zespołów „design thinking”, prowadzone będą kursy dla uczniów i spotkania szkół z biznesem.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy