Przedsiębiorco- sprawdź i zarejestruj się w BDO !

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy  przedsiębiorcy, którzy wytwarzają, zbierają, przetwarzają bądź transportują odpady, wprowadzają na rynek produkty, opakowania, wprowadzają na rynek sprzęt elektryczny, elektroniczny, pojazdy, baterie, akumulatory – powinni sprawdzić, czy muszą się zarejestrować w BDO.

———————————————————————————————————————————————-

UWAGA!
Od dnia 1 stycznia 2020 r. wniosek o wpis do rejestru BDO składa się wyłącznie przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej https://bdo.mos.gov.pl/.

Strona została stworzona i jest zarządzana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Klimatu.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego nie odpowiada za rozwiązania techniczne i funkcjonowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO). W przypadku wystąpienia problemów z obsługą Systemu BDO należy kontaktować się z infolinią BDO w sposób wskazany na stronie https://bdo.mos.gov.pl/.

Informujemy, iż zgodnie z przepisami art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) oraz Kodeksem Postępowania Administracyjnego wniosek złożony po dniu 31 grudnia 2019 r. w formie papierowej nie może być rozpatrzony.

 

———————————————————————————————————————————————-

 

Ale najpierw  sprawdź, czy już wpisałeś się do tego rejestru! Możesz to sprawdzić na stronie   https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index 

Wielkość opłaty zależy od rodzaju przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo małe, tzw. mikroprzedsiębiorstwo ( czyli zatrudniające do 10 osób) wnosi opłatę 100 zł, powyżej 10 osób zaliczamy przedsiębiorstwo do średnich i dużych wtedy opłata wynosi 300 zł.

Opłatę wnosimy na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

nr rachunku:  68 1160 2202 0000  0003 4122 5889.

Pamiętamy, że podczas wpisu w tytule dopisujemy REGON przedsiębiorstwa i „opłata rejestrowa”. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Kolejne opłaty należy wpłacać do końca lutego za rok bieżący w tytule wpisując Regon i „opłata roczna”.

———————————————————————————————————————————————————

 

Wszystko na temat  bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami –  https://bdo.mos.gov.pl/

Infolinia BDO – 22 3750500

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy