Pomosty między nauką i gospodarką

Z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina rozpoczęła się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu dwudniowa Polsko Niemiecka Konferencja Bridge, której gospodarzami są marszałek województwa opolskiego i prezydent Opola, a organizatorami Politechnika Opolska i Park Naukowo-Technologiczny w Opolu przy współpracy z Chemnitz University of Technology oraz Politechniką Wrocławską. Biorą w niej udział przedstawiciele świata nauki i biznesu z Polski oraz Niemiec.
Konferencja ma pomóc w budowaniu wzajemnych relacji partnerskich, biznesowych, naukowych, ma stanowić most – stąd tytuł Bridge – wzajemnych relacji. Na ich bazie – jak zaproponował premier Saksonii, Stanislaw Tillich – mógłby powstać wspólny instytut polsko-niemiecki.

– Cieszę się – mówił Jarosław Gowin, wicepremier i zarazem minister nauki i szkolnictwa wyższego – że z Opola płyną pozytywne sygnały o tym, że relacje polsko-niemieckie mają się bardzo dobrze. Liczę, że konferencja będzie punktem wyjścia do spajania partnerstwa polskich i niemieckich regionów. Dysponując potencjałem opolskim i dolnośląskim, a także niemieckim skazani jesteśmy na sukces. Nie pierwszy. Wszak jedna z części Dziadów Adama Mickiewicza powstała w Dreźnie – żartował.

Wicepremier Gowin nawiązując do inicjatywy premiera Kraju Związkowego Saksonii, Stanislawa Tillicha o powstaniu wspólnego instytutu innowacji, mówił, iż wierzy, że idee i pomysły polskich i niemieckich uczonych będę rodziły się w powstałym instytucie, a potem przedsiębiorcy nadadzą im rynkowy wymiar.

Także wicemarszałek Roman Kolek inaugurując konferencję zauważał, że tak zacne grono osób, które dotarło do Opola, jest gwarancją nawiązania owocnych kontaktów pomiędzy nauką i biznesem. A zwłaszcza branżą motoryzacyjną, która od kilku lat wiedzie prym w regionie i ma niezłe perspektywy rozwoju. Premier Saksonii wyjaśniał: – Duże firmy mają własne, świetnie wyposażone laboratoria, możliwości przeprowadzania testów przemysłowych. Wspólny polsko-niemiecki instytut służyłby przede wszystkim małym i średnim firmom. Działałby na zasadzie: najpierw pomysł a potem szybka realizacja i wprowadzenie produktu na rynek.

W kuluarach CWK obejrzeć było można najnowsze produkty branży motoryzacyjnej – w tym m. in. samochody z napędem hybrydowym. Swoje stoisko miało też Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, którzy zaprezentowali materiały promujące region oraz partnerów, z którymi współpracują na co dzień. Wśród nich Opolską Izbę Gospodarczą, Izbę Gospodarczą Śląsk, Kędzierzyńsko-Kozielski Park Technologiczny,firmę Brentag, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, WTT. Stoisko sfinansowane zostało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2012-2020 (działanie 2.3 wzmocnienie otoczenia biznesu), projekt „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu”.

MS

Nasze serwisy