Sieć PIFE

Logo Fundusze Europejskie

Szanowni Państwo, nabór wniosków Interreg Europa Środkowa trwa do 25 stycznia 2018 roku. Wspólny Sekretariat programu (Wiedeń, AT) zapewnia w

Logo Fundusze Europejskie

Projekt „Opolskie Centrum Edukacji Aktywności i Nowych Perspektyw Zawodowych dla osób pozostających bez pracy, w wieku powyżej 39 roku życia

Logo Fundusze Europejskie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska zainteresowanych realizacją projektów w zakresie współpracy instytucji

Logo Fundusze Europejskie

Szanowni Państwo, w związku z otwarciem trzeciego naboru projektów w priorytetach 1-3 transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego serdecznie zapraszamy

Logo Fundusze Europejskie
Webinaria dla wnioskodawców PARP

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) kontynuuje czwartkowy cykl webinariów dla wnioskodawców działań Agencji. 12 października 2017 r.,