Transgraniczna Giełda Partnerstw Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

Szanowni Państwo,

Euroregion Pradziad / Praděd, Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu, oraz Regionalny Punkt Kontaktowy EWT, Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

serdecznie zaprasza do udziału w

TRANSGRANICZNEJ GIEŁDZIE PARTNERSTW PROGRAMU

INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA

 

Program

 9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

 

10.00 – 11.00 Prezentacje zasad Programu oraz prowadzenia naborów

/pracownik EP oraz pracownik RPK Opole/

 

11.00 – 11.30 Dobre praktyki Programu

/pracownik WS oraz pracownik EP/

 

11.30 – 12.00 Panel dyskusyjny

/pracownicy: WS, RPK Opole, Euroregionu Pradziad z polskiej i czeskiej strony/

 

12.30 – 13.00 Lunch

 

13.00 – 15.00 Giełda Partnerstw, kojarzenie podmiotów i dyskusja w grupach tematycznych

  • Współpraca organizacji i jednostek
  • Grupa tematyczna turystyka
  • Grupa tematyczna kultura
  • Grupa tematyczna nauka

 

Zgłoszenie do udziału w Giełdzie Partnerstw odbywa się na podstawie przesłanych do 31 października 2018r. formularzy na adres biuro@europradziad.pl lub wypełnionych i przesłanych aplikacji poprzez stronę http://europradziad.pl/tools/spartner/form.html). Formularz zawiera informacje o potencjalnym wnioskodawcy, planowanych działaniach projektu oraz tematyce współpracy polsko-czeskiej. Zgłoszone organizacje zostaną dobrane zgodnie ze wskazaną tematyką, działaniami projektu, osią priorytetową, poszukiwanym partnerem. Wstępne kojarzenie instytucji zostanie przeprowadzone przez organizatorów giełdy. Wszystkie informacje podane w zgłoszeniach zostaną zamieszczone na stronach internetowych organizatorów giełdy, w celu stworzenia bazy organizacji poszukujących partnerów po polskiej lub czeskiej stronie granicy.

Giełda Partnerstw

odbędzie się 8 listopada 2018 roku

w Prudnickim Ośrodku Kultury

Kościuszki 1A, 48 – 200 Prudnik

50º19’14.322″ N 17º34’35.402″ E

formularz_poszukuję_partnera

Formulář Hledáme partnera

INFO PŘESHRANIČNÍ BURZE PARTNERSTVÍ

pozvání cz

Zaproszenie Cz

Zaproszenie PL

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy