26 października sesja sejmiku

Zapraszamy we wtorek 26 października, na godzinę 10.00 na relację on-line z sesji  Sejmiku Województwa Opolskiego. Sesja odbędzie on-line, a transmisja obrad na stronie https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/#

W programie XXXV sesji Sejmiku Województwa Opolskiego m.in.

  • podsumowanie inwestycji „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”;
  • przedstawienie założeń programu regionalnego “Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”.;
  • podsumowanie realizacji projektu unijnego RPO pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”;
  • stan realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Opolskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok;
  • zmiany uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Skoroszyce;
  • przyjęcia programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok;
  • wyboru firmy audytorskiej do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego – Województwa Opolskiego za 2021 i 2022 rok;
  • określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie kompleksu wojskowego w Krapkowicach (obręb Dobra, gmina Strzeleczki).

Pełny program sesji na stronie https://bip.opolskie.pl/2021/10/xxxv-sesja-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-dniu-26-pazdziernika-2021-r/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy