On-line z regionami partnerskimi

Marszałek Andrzej Buła spotkał się z Malu Dreyer – premier Nadrenii-Palatynatu, niemieckiego regionu partnerskiego, by omówić sytuację covidową w obu regionach. Podobne spotkanie odbyło się także z naszym austriackim partnerem – Styrią, z udziałem przewodniczącego sejmiku Rafała Bartka i wicemarszałka Romana Kolka.

– Zarówno zagranicznym partnerom, jak i nam bardzo zależy na tym, by podjąć działania, które będą skuteczną ochroną społeczeństwa przed zarażeniem koronawirusem, umożliwią leczenie chorych, a jednocześnie jak najmniej dotkliwie wpłyną na gospodarkę – mówi marszałek Andrzej Buła.

Województwo opolskie, przy pomocy funduszy unijnych, wspiera m. in. regionalne szpitale, szkoły, jednostki OSP i najbardziej potrzebujących mieszkańców, przygotowane zostały też narzędzia wsparcia dla opolskich przedsiębiorstw. Jednak zabezpieczenie środków finansowych okazuje się niewystarczające, podczas, gdy popyt na materiały i sprzęt medyczny na całym świecie jest ogromny. Niemieccy partnerzy, dzięki którym do Opola trafiły respiratory, zakupione w przyspieszonym trybie w firmie, produkującej taki sprzęt w Nadrenii-Palatynacie, również teraz zapewnili o swojej gotowości do pomocy. Mówiła o tym Malu Dreyer. Marszałek przygotowuje listę niezbędnego sprzętu, który jest pilnie potrzeby placówkom ochrony zdrowia w naszym regionie, a którego zakup jest aktualnie utrudniony.

Spotkanie ze Styrią, z udziałem m. in. prezydent styryjskiego parlamentu Manueli Khom oraz polskiego Konsula Honorowego w Graz, Manfreda Kainza, było okazją do omówienia strategii dalszej współpracy, zwłaszcza gospodarczej, ale także, w obecnej sytuacji niemniej ważnej, współpracy w zakresie ochrony zdrowia. Wicemarszałek Roman Kolek zaproponował styryjskim partnerom zorganizowanie wideokonferencji lekarzy i menadżerów szpitali, by móc wymienić się doświadczeniami i sprawdzonymi rozwiązaniami w przeciwdziałaniu rozwojowi pandemii. Także w zakresie gospodarki możliwe jest wzajemne wsparcie – między innymi w formie działającej już i sprawdzonej z niemieckimi partnerami internetowej giełdzie kooperacyjnej.

Ważnym aspektem współpracy ze Styrią jest również działająca do tej pory doskonale wymiana praktykantów, dzięki której młodzi ludzie ze szkół zawodowych województwa opolskiego mogli uczyć się swojego fachu w austriackich przedsiębiorstwach. Obecnie te wyjazdy są niemożliwe, jednak obiecująca wydaje się alternatywa wymiany zdalnej. W ciągu najbliższego miesiąca do opolskich szkół zawodowych trafi sprzęt komputerowy, umożliwiający naukę zdalną na najwyższym poziomie, a nauczyciele zostaną wyposażeni w osobiste laptopy z pełnym oprogramowaniem, co stworzy możliwość zaplanowania i realizacji takiej wymiany.

Z oboma regionami partnerskimi pozostajemy „na linii” – w najbliższych tygodniach odbędą się wideokonferencje dotyczące ochrony zdrowia, tarczy dla gospodarki oraz edukacji.

JL-N-DZP

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy