Dobrzy partnerzy od lat

Kilka razy przekładana, ale wreszcie ze szczęśliwym finałem  – w Opolu trwa wizyta władz delegacji Nadrenii Palatynatu z premier Malu Dreyer i prezydentem landtagu Hendrikiem Heringiem. W programie rozmowy oficjalne, spotkania z młodzieżą, z władzami uczelni i uchodźcami z Ukrainy.

Już podczas pierwszego, porannego spotkania, zarówno marszałek Andrzej Buła, jak i premier Nadrenii Palatynatu Malu Dreyer podkreślali, że najpierw pandemia, a potem katastrofalna powódź w Niemczech uniemożliwiły planowane wcześnie spotkanie. – Ale pomimo braku spotkań bezpośrednich w ostatnim czasie, możemy mówić o wyjątkowym partnerstwie między naszymi regionami – podkreślała Malu Dreyer.  – To żywa, dobrze funkcjonująca współpraca, w której coraz więcej jest nowych, bezpośrednich partnerstw, co nas bardzo cieszy – dodawał prezydent landtagu Nadrenii Palatynatu Hendrik Hering. Przewodniczący opolskiego sejmiku Rafał Bartek mówił zaś, że to partnerstwo międzyregionalne na co dzień wychodzi poza kurtuazję i spotkania oficjalne, a jego istotą są bezpośrednie kontakty wielu środowisk obydwu regionów.

Podczas oficjalnych rozmów partnerzy wielokrotnie podkreślali, że w ostatnim czasie bardzo dobrze zdajemy sprawdzian z tej współpracy w sytuacjach wyjątkowych – to m.in. pomoc Nadrenii Palatynatu w zakupie respiratorów do naszego regionu zaraz na początku pandemii koronawirusa, to wysłane opolskie pompy i osuszacze do tego niemieckiego landu, by pomóc w usuwaniu skutków ostatniej powodzi w Niemczech, to wreszcie solidarna pomoc władz i mieszkańców obydwu regionów mieszkańcom owładniętej wojną Ukrainy. – Ten ostatni czas pokazuje, że powinniśmy się dziś bardziej koncentrować na coraz lepszej koordynacji działań pomocowych w sytuacjach ekstremalnych. Nasze wspólne doświadczenia w tym zakresie są niezwykle cenne  – mówił marszałek.

O znaczeniu kontaktów międzyregionalnych dla współpracy międzynarodowej na szczeblu krajowym mówili konsulowie – konsul RP w Kolonii Jakub Wawrzyniak i konsul Niemiec z Wrocławia Hans Jörg Neumann. – Często te inicjatywy oddolne są impulsem do naszych działań – dodawał Jakub Wawrzyniak.

Szefowie obydwu regionów podkreślali też ogromne znaczenie rozwijania kontaktów wzajemnych najmłodszych mieszkańców Opolszczyzny i Nadrenii Palatynatu. Malu Dreyer mówiła, że coraz więcej jest partnerstw międzyszkolnych, które działają w różnych sferach zainteresowań. A marszałek Andrzej Buła zwracał uwagę na to, żeby pomagać młodym w nawiązywaniu dwustronnych kontaktów. Dlatego też rozmowom oficjalnym towarzyszyło spotkanie przedstawicieli Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego z członkami parlamentu młodzieżowego Nadrenii Palatynatu. Młodzi wykazują ogromną wolę rozwijania tych kontaktów i wspólnej realizacji konkretnych działań, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość.

W delegacji z Nadrenii Palatynatu uczestniczą również m.in. wiceprezydenci landtagu Astrid Schmitt i Mathias Lammert, prorektor Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji prof. dr Stefan Műller-Stach oraz przewodnicząca Zarządu Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Koblencji Anke Marzi.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy