Pierwsza sesja sejmiku w tym roku

Na XIV sesji Sejmiku Województwa Opolskiego radni podjęli m.in. – uchwały o powierzeniu gminom realizacji zadań w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

Wcześniej jednak radni mogli wysłuchać informacji, przedstawionej przez wicemarszałka Romana Kolka nt. sytuacji w ochronie zdrowia. Przy wzroście potrzeb, wynikających m.in. ze starzenia się społeczeństwa, wzroście popytu na usługi zdrowotne, będącego efektem  choćby coraz większych oczekiwań i marketingu, a także przy wzroście kosztów problemy  – także w regionie – są coraz większe.

W związku z tym najbliższe miesiące to różnorodne wyzwania, jakie czekają także samorząd województwa. To m.in. wyzwania organizacyjne.  – Sieć szpitali nie rozwiązała problemów, a  równolegle wprowadza się wiele zmian, które rozregulowują system. Problemy rozwiązuje się punktowo, bez patrzenia na system jako całość – mówił wicemarszałek. Powszechnie znane są wyzwania kadrowe – to m.in. brak specjalistów, wprowadzane normy zatrudnienia czy rosnące wynagrodzenia. Niedofinansowanie świadczeń zdrowotnych skutkuje natomiast pogarszającą się sytuacją finansową szpitali.

Wicemarszałek skupił się m.in. na sytuacji związanej z opieką nad pacjentami w zagrożeniu życia, zwłaszcza w szpitalnych oddziałach ratunkowych czy izbach przyjęć.  Przypomniał, że podpisany aneks przedłużył działalność  SOR w Szpitalu Wojewódzkim do czerwca tego roku. Podkreślał, że to czas na wypełnienie warunków, które pozwolą temu SOR-owi na trwałą działalność. – Mam nadzieję, że bezpieczeństwo pacjentów będzie zapewnione, jest na to szansa, ale w to współdziałanie muszą się realnie zaangażować szpitale resortowe – podkreślał Roman Kolek.

Radni dyskutując, zaapelowali, żeby w kolejnej dyskusji na ten temat wzięli udział parlamentarzyści z województwa opolskiego, bo temat jest niezwykle ważny dla wszystkich mieszkańców i całego regionu.

 

Pierwsze projekty MBO przekazane do realizacji

Dzięki decyzji radnych  wkrótce ruszą także pierwsze projekty trzeciej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Marszałek Andrzej Buła przypomniał, że w tej edycji realizowanych będzie w sumie 25 zadań. – Teraz chcemy powierzyć wykonanie kilku z nich samorządom lokalnym, ale trwają już również otwarte konkursy na ich realizację – informował.

Radni zdecydowali o przekazaniu pięciu samorządom lokalnym realizacji sześciu projektów spośród tych, które wygrały w głosowaniu mieszkańców. I tak – gmina Chrząstowice zrealizuje zadanie „Z muzyką na Ty – wspólnie odkrywamy świat dźwięków”, Pakosławice będą realizować już trzecią edycję projektu „Dziś Orlik klubowy, jutro stadion narodowy”, powiat głubczycki to projekt. „Głubczycko-Prudnickie Zawody Wędkarskie”, gmina Prószków to kolejny projekt muzyczny, czyli „Muzyka łączy pokolenia”, gmina Skoroszyce zrealizuje zadanie „Od Juniora do Seniora – aktywnie spędzaj czas – 2. edycja”, zaś gmina Głubczyce – projekt „Aktywizacja seniorów na wsi”. Pozostałe projekty w ramach tej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego będą realizowane przez urząd marszałkowski bądź organizacje non profit, które zwyciężą w otwartych konkursach ofert.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy