Jesienna sesja Sejmiku

Wrześniowa sesja to tradycyjnie posumowanie pierwszego półrocza bieżącego roku. Wysłuchano informacji m.in. na temat wykonania budżetu województwa opolskiego czy sytuacji na rynku pracy. Pojawił się też temat ochrony zdrowia psychicznego.

Sesja rozpoczęła się uczczeniem pamięci Zofii Bielewicz, aktorki i nestorki Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Podkreślono ogromne zasługi zmarłej aktorki, jej wkład w rozwój opolskiego teatru oraz niezapomniane role. Zofia Bielewicz zmarła 18 września br. w wielu 93 lat.

Skarbnik województwa opolskiego Stanisław Mazur przedstawił informację o wykonaniu budżetu województwa za I półrocze 2021 roku. Wykonano ponad 60% dochodów za bieżący rok, na poziomie blisko 344 mln zł. Wydatki wyniosły blisko 229 mln zł. Nadwyżka budżetowa na koniec I półrocza bieżącego roku to blisko 115 mln zł.

Z danych przekazanych przez Macieja Kalskiego, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, sytuacja na rynku pracy po ubiegłorocznym załamaniu z powodu pandemii Covid ulega stabilizacji. Dane porównawcze pokazują, że wzrosło przeciętne zatrudnienie o 5.6% (porównując czerwiec 2020 i czerwiec 2021). W analogicznym porównaniu wzrosła liczba podmiotów gospodarczych z 104 311 do 106 916 (wzrost o 2%). Liczba osób bezrobotnych na koniec czerwca 2020 wynosiła 24 999 osób, w czerwcu 2021 – 23 165. Na koniec sierpnia odnotowano kolejny spadek do 22 700 osób. Stopa bezrobocia wynosi aktualnie 6,4 %.

 

Ubiegłoroczna pandemia zainicjowała również realizację dwóch ważnych projektów edukacyjnych – „Op@lskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!”  i „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża”. Pierwszy z nich to zakup 1633 laptopów do nauki zdalnej dla nauczycieli oraz sprzętu na potrzeby szkół – monitorów interaktywnych, wizualizerów, kamer internetowych ze statywami i zestawów słuchawkowo – mikrofonowych. Przeprowadzono także szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauczania zdalnego. Drugi z projektów o wartości ponad 16,4 mln zł adresowany był do podstawowych. Zakupiono 4957 laptopów do 382 szkół podstawowych w całym województwie.

Omawiano także temat zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu Krzysztof Nazimek wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w statucie jednostki w związku z ograniczeniem zakresu działalności medycznej szpitala poprzez likwidację „Oddziału Psychiatrii dla Dorosłych „C” i organizację na jego bazie ZOL-u. To wynik pogłębiającego się w szpitalu z każdym miesiącem deficytu kadry lekarskiej oraz utrzymującą się od dłuższego czasu zbyt niską wycenę świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii. – W tej sytuacji, aby wykorzystać posiadane zasoby i uruchomić uzupełniającą działalność w zakresie kompleksowej opieki psychiatrycznej, podjęto decyzję o organizacji na bazie Oddziału C Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. To kontynuacja leczenia pacjentów, dla których zakończyło się leczenie stacjonarne, lecz nie mają oni warunków do samodzielnej egzystencji. ZOL ma być ukierunkowany na leczenie stacjonarne i przygotować tych pacjentów do samodzielnego funkcjonowania – wyjaśnił. Zorganizowanie ZOL pozwoli na zatrudnienie całego zespołu terapeutycznego. Krzysztof Nazimek dodał, że od wielu lat szpital zabiega o zatrudnienie lekarzy, oferuje również stypendia dla studentów i dodatki dla rezydentów. Brakuje rezydentów psychiatrii. Pewnym rozwiązaniem – jak mówił Krzysztof Nazimek – jest napływ lekarzy zza wschodniej granicy z Białorusi i Ukrainy. Uchwała o zmianie w jednostce została przyjęta większością głosów.

Głosami radnych przyjęto także „Rezolucję z okazji 30 Rocznicy podpisania porozumienia pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”.

Nasze serwisy