Pieniądze dla organizacji pozarządowych na kulturę i sport

2 miliony 400 tysięcy złotych na dwa tegoroczne konkursy w dziedzinie sportu,  300 tysięcy na inicjatywy kulturalne zaplanowane na pierwsze półrocze tego roku i 200 tysięcy złotych na inicjatywy związane z rocznicą III Powstania Śląskiego – to dzisiejsze decyzje zarządu województwa w sprawie ogłoszenia nowych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.

W pierwszym półroczu tego roku w zarząd województwa ogłosił pierwszy konkurs na inicjatywy w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Przeznaczono na ten cel 300 tysięcy złotych.

Będziemy czekali na pomysły inicjatyw mających na celu rozwijanie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, promujących twórców związanych z regionem, realizujących projekty artystyczne na rzecz mieszkańców Opolszczyzny, organizację w regionie imprez kulturalnych pod ogólnym hasłem „Kultura dla rodziny”. To także pieniądze na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, promocję i wspieranie rozwoju kultury mniejszości narodowych i etnicznych czy wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów. – To pierwszy konkurs w tym roku, drugi zostanie ogłoszony w drugim półroczu i tam przewidziano do podziału kolejne 400 tysięcy złotych – informuje wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.

Dla organizacji sportowych i okołosportowych przewidziano dwa konkursy. Pierwszy z nich dotyczy wspierania drużyn gier zespołowych i sportów motorowych, uczestniczących w rozgrywkach sportowych na poziomie ponadregionalnym. – Tutaj do podziału jest 1 200 000 zł  – to znaczący wzrost w stosunku do ubiegłego roku, kiedy to na ten cel zarząd przeznaczył 500 tysięcy złotych – podkreśla marszałek Andrzej Buła. – Ubiegły, covidowy rok był niezwykle ciężki dla klubów sportowych, wiele z nich straciło sponsorów, stąd nasza decyzja, by zwiększyć pulę na ten konkurs, by kluby nie traciły swojego poziomu – mówi marszałek. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz wspieranie organizacji zawodów, rozgrywek i imprez sportowych w województwie opolskim.

Drugi konkurs dotyczy wsparcia liderów systemu sportu młodzieżowego i najważniejszych wydarzeń sportowych. Chodzi tu m.in. o wspieranie szkolenia sportowego, szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich, wspieranie udziału w zawodach sportowych i samej organizacji takich zawodów  i imprez sportowych w regionie oraz upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych. W tym konkursie do podziału jest również kwota 1 200 000 zł .

Termin naboru projektów do wszystkich ogłoszonych konkursów mija 1 marca br. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/otwarte-konkursy-ofert/ .

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy