Projekt „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego, którzy planują utworzenia i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”

Szanowni Państwo,

nadal trwa rekrutacja uczestników do realizowanego Projektu „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”, który jest skierowany do przedstawicieli podmiotów niegminnych (osób prywatnych, przedstawicieli osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej) pochodzących z gmin liczących poniżej 5 tysięcy mieszkańców z makroregionu południowego.

W ramach projektu dostępne są szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników szkolenie będzie realizowane z zachowaniem szczególnych wymogów sanitarnych, wynikających bezpośrednio z zaleceń obowiązujących przepisów oraz racjonalnego zachowania w obecnej sytuacji tj. zachowanie dystansu, dopuszczalnej określonej ilości osób, konieczność zasłonięcia ust i nosa, dezynfekcji rąk itp.

W załącznikach, poniżej informacja o szkoleniu.

Ulotka, strona 1

 

Nasze serwisy