Praca Biura RLGD w okresie naborów 4 do 19 czerwca 2020 r.

Informujemy, że Biuro Rybackiej Lokalnej Grupy Działania w okresie trwania naborów tj. w dniach 4 do 19 czerwca 2020 r. będzie otwarte.
Biuro RLGD zaprasza z wnioskami na ul. Zajączka 7/1.

Aby ograniczyć ryzyko i zwiększyć wszystkim komfort i poczucie bezpieczeństwa, uprasza się – o ile to możliwe – o telefoniczne umówienie na konkretną godzinę wizyty w Biurze – tel. 535 797 544.

Jednocześnie informujemy, że Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” ogłosiła,
iż w dniach 4 czerwca do 19 czerwca 2020 roku przeprowadza nabory wniosków
w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,
zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Ogłoszenia o naborach, z opisem warunków wsparcia oraz szczegółami danego naboru znajdują się poniżej:

http://lgropolszczyzna.pl/13-polecane-artykuly/1052-aktualne-nabory-2020

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy