Nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w zakresie „Scalania gruntów” w ramach PROW 2014-2020

W dzienniku ustaw RP pod pozycją 2257 w dniu 29 listopada 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu
Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020″.

Na stronie internetowej www.bip.opolskie.pl opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach PROW 2014-2020.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 29 listopada 2018 r.

Link do strony: http://bip.opolskie.pl/2016/09/scalanie-gruntow/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy