Uroczyste podpisanie umów w ramach Konkursu nr 2/2018 dla partnerów KSOW

9 maja 2018 r. podpisane zostały umowy na realizację operacji Partnerów KSOW w 2018 r., które wybrano w Konkursie nr 2/2018, w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019.

Nabór wniosków o wybór operacji trwał od 22 stycznia do 6 lutego 2018 r.

Trzynaście zawartych umów to 13 inicjatyw dla rozwoju obszarów wiejskich m.in. ciekawe działania kulturalne, edukacyjne, informacyjne. szkoleniowe.
Pieniądze otrzyma m.in. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, który otrzyma dofinansowanie na wszystkie siedem złożone projekty.
Ze wsparcia skorzysta również Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, organizator dożynek powiatowo – gminnych, które odbędą się w tym roku w Złotnikach.
Na ciekawy pomysł wpadła Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” –  projekt pod wdzięcznym tytułem „Gra(my) o swoje” – to nowe umiejętności członków lokalnych grup działania województwa opolskiego z zakresu tworzenia gier terenowych.
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach przeznaczy pieniądze KSOW na wydanie publikacji wyników porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), biuletynu oraz listy odmian zalecanych za ostatni rok w ujęciu trzyletnim.

Realizacja zgłoszonych projektów dla operacji potrwa do 31 października 2018 r.
Trzynaście podpisanych umów opiewa na łączną kwotę 209 841,76 zł.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy