Zacieśnianie współpracy między polskimi oraz niemieckimi regionami

W dniu 11 kwietnia 2018 roku odbyły się w Berlinie 42. obrady Komitetu Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej z udziałem m.in.  przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Tegorocznym gospodarzem odbywających się obrad był Land Berlin. Przedstawicieli kilkunastu polskich województw oraz niemieckich krajów związkowych przywitali Thomas Pröpstl – szef Protokołu Dyplomatycznego Landu Berlina, dr Stephan Holthoff-Pförtner – współprzewodniczący Komitetu oraz minister spraw europejskich kraju związkowego Nadrenia Północna – Westfalia oraz Elżbieta Polak – współprzewodnicząca Komitetu oraz marszałek województwa lubuskiego.

Podczas całodziennego spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchania kilku referatów oraz pracy w grupach roboczych, skupiając się na dwóch tematach: „Transfer wiedzy i innowacji w nawiązaniu do polsko-niemieckiej wymiany gospodarczej” oraz „ Osobiste relacje, partnerstwa i rodziny w kontekście polsko-niemieckim”

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego na obradach komitetu był reprezentowany przez pracownika Biura Województwa Opolskiego w Moguncji.

Nasze serwisy