Szkolenia z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R dla przedstawicieli jednostek naukowych i uczelni

W czwartym kwartale 2017 r. Departament RPO MR organizuje dwudniowe szkolenia z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R dla przedstawicieli jednostek naukowych i  uczelni planujących realizację lub zaangażowanych w realizację projektów z zakresu infrastruktury B+R współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych w ramach regionalnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020.

 

Celem szkoleń jest zwiększenie poziomu wiedzy wśród pracowników uczelni i jednostek naukowych na temat zasad wsparcia działalności B+R oraz zasad dotyczących pomocy publicznej na działalność B+R, w szczególności w zakresie infrastruktury B+R, oraz innych kwestii wynikających z komercyjnego wykorzystania infrastruktury uczelni i jednostek naukowych, wspartej ze środków UE.

 

W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące zasad realizacji projektów w obszarze B+R zgodnie ze wspólnotowymi podstawami pomocy publicznej, zagadnienia rozdziału działalności gospodarczej i niegospodarczej w realizacji projektów z zakresu infrastruktury B+R oraz praktyczne aspekty dotyczące stosowania mechanizmu monitorowania i wycofania.

 

Szkolenia przeprowadzą eksperci z zakresu pomocy publicznej w dziedzinie B+R oraz pracownicy Ministerstwa Rozwoju.

Szkolenia będą odbywać się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.

Szczegółowe informacje o zakresie, terminach i warunkach udziału – wraz z formularzem rejestracyjnym dla beneficjentów znajdują się pod adresem: http://www.mr.gov.pl/szkolenie-br-uczelnie

Nasze serwisy