Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów w ramach VIII Osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) serdecznie zaprasza na Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów w ramach VIII Osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020).

Szkolenia będą prowadzone w zakresie:

  • Procedur związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego (w tym zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęsk i żywiołowe).
  • Zmian w przepisach dotyczących zamówień publicznych wprowadzonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz ze zmianami proponowanymi w projekcie nowelizacji ustawy PZP.

Szkolenia będą prowadzone przez ekspertów MKiDN w dniach 24 i 25 listopada 2016 r. w Warszawie.

Każda instytucja może być reprezentowaną przez dwie osoby.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony:
http://poiis.mkidn.gov.pl

Dodatkowe informacje są udzielane przez Panią Magdalenę Mazurkiewicz-Suchecką:
tel. 22 551 56 43, e-mail: msuchecka@mkidn.gov.pl

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy