3 OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW OGŁOSZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE “BRZESKO-OŁAWSKA WIEŚ HISTORYCZNA”

Zarząd Stowarzyszenia “Brzesko-Oławska Wieś Historyczna realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłosił nabór wniosków, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Szczegóły naboru pod linkiem

Nasze serwisy