Spotkania informacyjne dotyczące Działania 4.1.2 PO IR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje spotkania informacyjne w ramach konkursu dla Działania 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo Badawcze w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020 (POIR).

 

Spotkania informacyjne odbędą się w dniach:
  • 05 czerwca 2017 r. w Warszawie – Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79  w Warszawie
Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres sebastian.szczesniak@ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2017 r.
  • 12 czerwca 2017 r. w Katowicach – Angelo by Vienna House Katowice, ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice
Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres sebastian.szczesniak@ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2017 r.
W temacie wiadomości proszę wpisać „spotkanie informacyjne RANB” wraz z podaniem nazwy miasta (Warszawa lub Katowice).
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji. O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.
UWAGA!
Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie z Warszawy (05.06.2017 r.) będzie transmitowane on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl.
Udostępnij wpis:

Nasze serwisy