Spotkania informacyjne dotyczące konkursów NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) organizuje kolejne spotkania dotyczące konkursów.

Najbliższe spotkania odbędą się:

  • 7 września 2017 r. w Warszawie,
  • 19 września 2017 r. w Katowicach.

 

Spotkania będą dotyczyły konkursu „Projekty aplikacyjne” (konkurs 1/4.1.4/2017) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Więcej informacji:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14142017projekty-aplikacyjne/aktualnosci/art,5446,spotkania-informacyjne-dotyczace-konkursu-projekty-aplikacyjne-konkurs-14-1-42017-realizowanego-w-ramach-programu-operacyjnego-i.html

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy