Najpiękniejszy konkurs rozstrzygnięty

Podczas targów miodu w bierkowickim skansenie został rozstrzygnięty konkurs na ukwiecanie województwa opolskiego „Opolskie kwitnące”, którego celem było wyłonienie najładniej ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych oraz terenów i obiektów publicznych w regionie.

– Natura nie stworzyła nic piękniejszego od kwiatów, jesteście więc laureatami najpiękniejszego konkursu – mówił do zwycięzców wicemarszałek Stanisław Rakoczy, gratulując im i wręczając nagrody podczas uroczystości w Muzeum Wsi Opolskiej.

Konkurs obejmował kategorie: „obiekt prywatny” oraz „obiekt dostępny”. Zgłoszono do nich prawie 30 obiektów. Jak mówiła przewodnicząca jury Jolanta Kawecka, w tym roku komisja zwracała szczególną uwagę na bogactwo środowiska przyrodniczego, sprzyjające życiu owadów, a zwłaszcza trzmieli – bo konkurs był organizowany w ramach projektu unijnego związanego z ochroną trzmiela: – Szukaliśmy w ogrodach roślin miododajnych, które są najcenniejsze dla zachowania bioróżnorodności. I znaleźliśmy ich ogromne bogactwo.
W konkursie „Opolskie kwitnące” na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie województwa opolskiego, mogli wziąć udział mieszkańcy, właściciele ogrodów prywatnych oraz właściciele obiektów i terenów użyteczności publicznej. A oto laureaci:

W kategorii „obiekt prywatny”
I miejsce – Ogród państwa Ceda (Miejsce Odrzańskie) – za wyjątkowo duży nakład pracy w trudnym terenie i widoczny efekt bioróżnorodności.
II miejsce – Ogród państwa Mieczkowskich (Przecza) – za różnorodne zagospodarowanie dużej przestrzeni i stworzenie wielofunkcyjnego ogrodu.
III miejsce – Ogród państwa Puławskich (Zagwiździe) – za staranność, wielobarwność i bioróżnorodność w klasycznym, dobrze utrzymanym ogrodzie.
Wyróżnienia:
Ogród państwa Bienieckich „Chata Bieńków” (Krasiejów) – za zachowanie leśnego charakteru ogrodu przy intensywnym charakterze ukwiecania.
Ogród państwa Pasoń (Górki) – za wieloletnią pasję i wysoki poziom ukwiecania na przestrzeni lat
Ogród państwa Suchińskich (Brożec) – za zaangażowanie trzech pokoleń w prace w wielokwiatowym ogrodzie.
Ogród państwa Chmielewskich (Kamienna) – za dbałość o przekazywanie zasad bioróżnorodności młodemu pokoleniu.

W kategorii „obiekt dostępny”
I miejsce – Gospodarstwo agroturystyczne „Uroczysko” w Dylakach za promowanie ekologicznej strony bioróżnorodności z umiejętnym zachowaniem ginących gatunków roślin.
II miejsce – Publiczne Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku za edukację młodego pokolenia; przekazywanie idei bioróżnorodności zarówno w teorii jak i praktyce.
III miejsce – Plac rekreacyjno-sportowy w Murowie za upowszechnianie idei bioróżnorodności wśród społeczności lokalnej i umiejętne zaangażowanie do pracy na rzecz ukwiecania dużej ilości osób.

Laureaci otrzymali bony na zakup narzędzi i materiałów ogrodniczych (I miejsce – 3000 zł, II miejsce – 2000 zł, III miejsce – 1000 zł, wyróżnienia – po 300 zł).
Była to już VII edycja konkursu, tym razem realizowana w ramach projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

VR Więcej zdjęć – na stronie https://www.facebook.com/opolskie/

Nasze serwisy