Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym Natura 2000 na Górze Św. Anny-zagospodarowanie rezerwatu geologicznego

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE  I NAGRODA INTERNAUTÓW 2015

 Inwestor: Gmina Leśnica

Projektant: A. NOVA, Gliwice

Wykonawca: Adamietz Sp. z o.o., Strzelce Opolskie

 

Wyróżnienie przyznano za:
oryginalną ekspozycję przedmiotu ochrony rezerwatu geologicznego – profili geologicznych, siedlisk naskalnych, form krasowych, zapewniającą ich ochronę, a jednocześnie umożliwiającą pełnienie funkcji edukacyjnych, przy użyciu współczesnych form architektonicznych i rozwiązań materiałowych, co uzupełnienia ponadlokalne wartości historyczne, przyrodnicze i kulturowe Góry Św. Anny.

Nasze serwisy