XI posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu

W dniu 30 czerwca  br. odbyło się XI posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu. Obradom Przewodniczył Pan Sebastian Koćwin – Przewodniczący WRDS. Spoza składu WRDS w Opolu w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wanda Sobiborowicz – Prezes Okręgu Opolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Krzysztof Grzęda – Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Barbara Kamińska – Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO, Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty, Marek Wąsowski – z-ca Dyrektora wydziału rozwoju edukacji Kuratorium Oświaty, Artur Zapała – Wicekurator Oświaty, Dorota Rutkowska – Opolski Urząd Wojewódzki, Piotr Pakosz – Przewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, Julian Kruszyński – Burmistrz Namysłowa, Jacek Pawłowski – Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Namysłowie, Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Robert Bryk – Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, Beata Cyganiuk – Z-ca Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia, Krzysztof Nazimek – Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi w Opolu, Edward Puchała – Dyrektor Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, Dariusz Madera – Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Izabela Damboń – Kandziora – Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO. Na posiedzeniu byli obecni również przedstawiciele mediów: Radia Opole i portalu OKO.press.

 

Pierwszym tematem było omówienie problemów wynikających z konsekwencji związanych z reformą oświaty tj. zwolnień nauczycieli w województwie opolskim. Jako pierwsza zabrała głos Pani  Wanda Sobiborowicz –  Prezes Okręgu Opolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego poinformowała, że sprawa zwolnień nauczycieli to sprawa bardzo istotna z punktu widzenia społecznego bowiem dotyczy edukacji dzieci i młodzieży i nie ma charakteru jednostkowego ale będzie bolesnym doświadczeniem w kolejnych latach dla osób związanych z edukacją.

Pan Kurator Michał Siek poinformował, że dane rzeczywiste i prawdziwe będą znane dopiero po okresie sprawozdawczym czyli  po 30 września – wtedy się okaże jak to wygląda w liczbach ale też nie do końca bo to czy ktoś jest w zatrudnieniu ograniczonym czy w niepełnym to trzeba dopytać w poszczególnych samorządach.  Powiedział, że brak jest natomiast dowodu na to aby reforma była winna zwolnieniom gdyż nie ma porównania z latami poprzednimi a dzieci jest tyle samo w systemie.

Po wysłuchaniu wszystkich stron i burzliwej dyskusji członkowie WRDS podczas głosowania zadecydowali, że rada nie podejmie stanowiska na ww. temat nie mając spójnych i rzetelnych danych.

Kolejnym tematem podjętym na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu było omówienie problemów wynikających z wprowadzenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Pan Dyrektor NFZ Robert Bryk poinformował wszystkich zainteresowanych o zmianach jakie niesie za sobą wprowadzenie reformy. Członkowie uzyskali również informacje jakie będą obowiązywały zasady funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyprowadzając te świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i wprowadzając je do zakresu lecznictwa szpitalnego. Dyrektorzy szpitali obecni na posiedzeniu WRDS przedstawili swoje spostrzeżenia i obawy w związku z wprowadzaną reformą. Pani Wicewojewoda Violetta Porowska poinformowała, że z 29 szpitali aż 23 znalazły się w sieci.  Najważniejsze jest to, ze dostęp do świadczeń na terenie województwa jest zapewniony i mówienie, które mówią o tym, że stworzenie sieci szpitali grozi chaosem na Opolszczyźnie jest nieuprawnione. Członkowie WRDS podjęli decyzję, że nie przyjmą stanowiska w sprawie sieci szpitali i rada powinna się zebrać w tym temacie kiedy reforma zacznie obowiązywać. Na tym posiedzenie zakończono.

Nasze serwisy