XXXVI SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 30/11/2021
10:00 - 13:00

Kategorie

Słowa kluczowe


XXXVI SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – w programie m.in. informacja pn. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim w 2020 r.”, informacja o działalności Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu w 2020 r. raport za lata 2018-2020 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2020.

Podjęcie uchwał w sprawie: przyjęcia „Programu ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2021-2027”; zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok; wyrażenia zgody na przedłużenie obowiązywania umowy o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych r., zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Miastem Opole – Domem Pomocy Społecznej Dla Kombatantów w Opolu, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy; zmiany statutu SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii; zmiany uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Województwa Opolskiego; ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Opolskiego.

Uczestnicy: Radni województwa opolskiego, zarząd województwa

Sesja on-line. Transmisja obrad na stronie https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/#

Nasze serwisy