Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Regionu Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 25/05/2022
11:00 - 12:30


Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Regionu Sejmiku Województwa – m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r., rozpatrzenie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2021 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, rozpatrzenie informacji o stanie mienia Województwa, rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Opolskiego za rok 2021, sprawozdanie z realizacji programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok,

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

Posiedzenie on-line

Nasze serwisy