Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 27/09/2021
13:00 - 14:30

Kategorie

Słowa kluczowe


Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030, Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2021 r., informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 r., samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego

Uczestnicy: Członkowie Komisji, wicemarszałek województwa Zuzanna Donath – Kasiura,

spotkanie on-line

Nasze serwisy