Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 28/05/2019
08:00 - 09:00

Lokalizacja
Sala konferencyjna nr 6 Urzędu Marszałkowskiego

Kategorie

Słowa kluczowe


Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa – m.in. analiza wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2018 roku, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków i udzielenia dofinansowania na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie prac renowacyjnych przy zabytkach na obszarze województwa opolskiego, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 r., rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, rozpatrzenie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2018 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, rozpatrzenie informacji o stanie mienia województwa

Uczestnicy: Członkowie komisji, marszałek województwa Andrzej Buła, wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca

 

Nasze serwisy