Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 25/04/2022
14:00 - 15:30


Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w 2022 roku umowy o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Głubczyckim – Domem Pomocy Społecznej w Klisinie, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok

Uczestnicy: Członkowie komisji,  Skarbnik Województwa Opolskiego

– Posiedzenie on-line

Nasze serwisy