Wydarzenia z okazji 25 rocznicy obrony Województwa Opolskiego

Na pierwszej w tym roku sesji sejmiku województwa opolskiego radni jednogłośnie przyjęli rezolucję dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności administracyjnej województwa opolskiego przez mieszkańców regionu.

Jak przypomnieli autorzy rezolucji, 25 lat temu cała Polska zobaczyła, że mieszkańcy województwa opolskiego potrafią jednoczyć się we wspólnej sprawie i z sukcesem walczyć o dobro swojego regionu. Sejmik Województwa Opolskiego wyraża podziękowania i wyrazy uznania  wszystkim, którzy 25 lat temu zjednoczyli się w obronie tożsamości wielokulturowego regionu i głośno manifestowali chęć zachowania województwa opolskiego na mapie administracyjnej kraju – czy to biorąc udział w działaniach Opolskiego Komitetu Obrony Opolszczyzny, czy w zainicjowanej przez ówczesną redakcję Nowej Trybuny Opolskiej akcji „Brońmy swego Opolskiego”, czy wreszcie, stając od granicy do granicy  województwa, silnie połączeni w „Łańcuchu nadziei” – napisali autorzy.

Sejmik zwrócił się też do wszystkich mieszkańców regionu, samorządów oraz instytucji i stowarzyszeń o aktywne włączenie się i podejmowanie działań dla uczczenia jubileuszu 25-lecia samorządności województwa. „To doskonała okazja do upamiętnienia wydarzeń i osób, dzięki którym mieszkańcy województwa opolskiego mogą się dziś cieszyć z życia w swoim regionie” – napisano.

W tym roku wiele działań, przygotowanych przez samorząd województwa, dzieje się pod hasłem upamiętnienia 25-lecia obrony samodzielności regionu.

Zapraszamy do uczestnictwa!

KALENDARZ WYDARZEŃ

(kalendarz będzie systematycznie uzupełniany o nowe inicjatywy)

Nasze serwisy