Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

 Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

Województwo Opolskie

realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Priorytet X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Działanie 10.4: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Lider:  Samorząd Województwa Opolskiego

Partnerzy: Miasto Opole, Powiat Brzeski, Powiat Kluczborski, Powiat Kędzierzyński, Powiat Krapkowicki, Powiat Namysłowski, Powiat Nyski, Powiat Oleski, Powiat Prudnicki, Powiat Strzelecki

Wartość projektu:  Kwota dofinansowania: 25 546. 713,71 PLN

Całkowity koszt projektu: 31 399 689,86 PLN

Termin realizacji: 2016 – 2022

Główne założenie projektu: wsparcie bazy kształcenia zawodowego – modernizacja i doposażenie pracowni zawodowych.

Podsumowanie projektu

Nasze serwisy