Członkowie Forum Seniorów SWO

Skład Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego:

1. Będkowska Anna
2. Dębska Barbara
3. Duda Krystyna
4. Hasij-Domagała Bożena
5. Holinej Adam
6. Kłoda Franciszek
7. Kołtuńska Elżbieta
8. Konat Genowefa
9. Kowalczyk Jan
10. Kubalańca Leokadia
11. Kula Maria
12. Kułacka Czesława
13. Lakota Irena
14. Łabędzka Danuta
15. Marchwińska Stefania
16. Moch Anna
17. Niewiadomska Urszula
18. Nowak Stanisław
19. Nowak Teresa
20. Obstoj Krystyna
21. Pagacz Ryszard
22. Peczkis Janusz
23. Pluciński Zbigniew
24. Podpora Regina
25. Polis Józef
26. Poremba Monika
27. Rogowski Ryszard
28. Ryszard Żak
29. Sałatyński Bogusław
30. Stypczyńska Renata
31. Wolarczyk Wojciech
32. Tomaszczyk Ewa
33. Wiśniewska Małgorzata
34. Rurynkiewicz Ewa
35. Zborowska Maria
36. Żegnałek Jolanta

Nasze serwisy