Uchwały Sejmiku, Zarządu oraz Zarządzenia Marszałka Województwa Opolskiego

Uchwała nr IV/65/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego (PDF, 104.74 kB)

Uchwała Nr 402 /2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego przyjętej uchwałą Nr XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa opolskiego (PDF, 1642.7 kB)

Uchwała Nr 1164/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 402/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego przyjętej uchwałą Nr XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa opolskiego (PDF, 162.91 kB)

Uchwała Nr 1989/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 marca 2012 r. o zmianie uchwały Nr 1164/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 402/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego przyjętej uchwałą Nr XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa opolskiego (PDF, 137.99 kB)

Uchwała Nr 2240/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2012 r. o zmianie uchwały Nr 1989/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 marca 2012 r. o zmianie uchwały Nr 1164/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 402/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego przyjętej uchwałą Nr XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa opolskiego (PDF, 879.25 kB)

Załącznik do uchwały 2240 ZWO z dnia 17 maja 2012 r. – harmonogram (PDF, 62.07 kB)

Uchwała Nr 3101/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 grudnia 2012r. o zmianie uchwały Nr 2240/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2012 r. o zmianie uchwały Nr 1989/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 marca 2012 r. o zmianie uchwały Nr 1164/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 402/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego przyjętej uchwałą Nr XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa opolskiego (PDF, 129.48 kB)

Uchwała nr 941/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Założeń aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego (PDF, 631.76 kB)

Założenia aktualizacji SRWO – załącznik do uchwały ZWO nr 941/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. (PDF, 322.31 kB)

Uchwała Nr 1165/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 623/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego (PDF, 118.86 kB)

Zarządzenie Nr 104/2011 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Podzespołu ds. diagnozy strategicznej i analizy SWOT działającego w ramach Zespołu ds. aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego (PDF, 1574.17 kB)

Zarządzenie Nr 8/2012 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie powołania tematycznych grup roboczych funkcjonujących w ramach Zespołu ds. aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego (PDF, 3180.86 kB)

Zarządzenie Nr 119A/2012 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu redakcyjnego ds. opracowania tekstu nowej Strategii rozwoju województwa opolskiego działającego w ramach Zespołu ds. aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego (PDF, 1434.52 kB)

Zarządzenie Nr 149A/2012 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie powołania Podzespołu ds. opracowania systemu realizacji Strategii, w tym monitoringu i ewaluacji, działającego w ramach Zespołu ds. aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego (PDF, 752.53 kB)

Uchwała Nr 2799 /2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 października 2012r. w sprawie przyjęcia projektu Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2020 r. (PDF, 49.99 kB)

Nasze serwisy