Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego dla doktorantów

Regulamin przyznawania stypendiów dla doktorantów

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o stypendium dla doktorantów

Załącznik nr 2 – Wzór harmonogramu studiów i planowanych badań

Załącznik nr 3 – Wzór opinii promotora/ opiekuna naukowego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – doktoranci

Nasze serwisy