Skład Rady

Przedstawiciele organizacji związkowych pracowników
1. Krystyna Ciemniak – Forum Związków Zawodowych
2. Ignacy Krasicki – Forum Związków Zawodowych
3. Tomasz Wiercioch – Forum Związków Zawodowych
4. Henryk Świerc – Forum Związków Zawodowych
5. Wojciech Rajchel – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – Wiceprzewodniczący
6. Janusz Gużda – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
7. Bożena Borys – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
8. Dorota Pregel – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
9. Cecylia Gonet – NSZZ „Solidarność” – Wiceprzewodnicząca
10. Dariusz Brzęczek – NSZZ „Solidarność
11. Bronisława Furtak – NSZZ „Solidarność
12. Grzegorz Jędrzej – NSZZ „Solidarność

Przedstawiciele organizacji pracodawców
13. Ewa Rurynkiewicz – Konfederacja Lewiatan
14. Anna Gos-Miszkiel – Konfederacja Lewiatan
15. Dawid Seifert – Pracodawcy RP
16. Ireneusz Urbaniec – Pracodawcy RP
17. Józef Stelmachowski – Pracodawcy RP
18. Adam Szlęzak – Związek Pracodawców BCC
19. Grzegorz Kuliś – Związek Pracodawców BCC
20. Andrzej Lepich – Związek Pracodawców BCC
21. Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz- Związek Rzemiosła Polskiego
22. Wojciech Staruch – Związek Rzemiosła Polskiego
23. Józef Kamiński – Związek Rzemiosła Polskiego

Przedstawiciele strony samorządowej
24. Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
25. Józef Swaczyna – Przewodniczący Konwentu Powiatów Woj. Opolskiego
26. Czesław Tomalik – Prezes Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego

Przedstawiciele strony rządowej
27. Adrian Czubak – Wojewoda Opolski
28. Teresa Barańska – Wicewojewoda Opolski
29. Mieczysław Wojtaszek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Nasze serwisy