Regulamin zasad naboru kandydatów

Regulamin zasad naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego wprowadzony został Zarządzeniem Nr 66/2005 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 8 sierpnia 2005 r. z późniejszymi zmianami

Nasze serwisy