Laureaci 2008-2019

2019 r. Dom Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim – Kategoria Obiekt Użyteczności Publicznej

2019 r. Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości Głuchołazy – Kategoria Przestrzeń Publiczna

2018 r. Rewitalizacja Rynku w Oleśnie – Przestrzeń Publiczna Dziesięciolecia

2018 r. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – Kategoria Obiekt Użyteczności Publicznej

2018 r. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach – Kategoria Przestrzeń Publiczna

2016 r. Przebudowa placu Mały Rynek w Opolu

2015 r. Zagospodarowanie parku i stawów w Chróścinie

2014 r. Rewitalizacja Rynku w Oleśnie

2013 r. Rewitalizacja miasta Kluczborka

2012 r. Rewaloryzacja Parku Nadodrzańskiego w Opolu

2011 r. Zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Siołkowice

2010 r. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Głuchołazach

2009 r. Bastion Św. Jadwigi w Nysie

2008 r. Zagospodarowanie Placu Targowego w Leśnicy

 

 

Nasze serwisy