Laureaci 2008-2019

W konkursach przeprowadzonych w latach 2008-2019 zgłoszono w sumie 223 realizacje, a 58 z nich zostało nagrodzonych lub wyróżnionych.
Laureatami Nagrody Marszałka Województwa były gminy, na terenie których zrealizowano:

Do konkursu zgłosiło się dotychczas 55 jednostek samorządów gminnych (w tym 25 gmin wiejskich), 5 samorządowych powiatowych, 3 inne instytucje. Zdecydowana większość zgłoszonych do konkursu realizacji powstało przy znaczącym wsparciu środków UE.

 

Nasze serwisy