Laureaci 2008-2020

W konkursach przeprowadzonych w latach 2008-2020 zgłoszono w sumie 255 realizacje, a 69 z nich zostało nagrodzonych lub wyróżnionych.
Laureatami Nagrody Marszałka Województwa były gminy, na terenie których zrealizowano:

Do konkursu zgłosiło się dotychczas 69 jednostek samorządów gminnych. Zdecydowana większość zgłoszonych do konkursu realizacji powstało przy znaczącym wsparciu środków UE.

 

Nasze serwisy