Konkurs Najlepsza Przestrzeń Województwa Opolskiego 2023

Czternasta  edycja konkursu
NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Od 4 lipca 2023 roku Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła po raz XIV zaprasza mieszkańców województwa oraz samorządy, stowarzyszenia, fundacje, inwestorów i projektantów, do udziału w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego.

Celem konkursu jest promowanie dobrych wzorów zagospodarowania przestrzeni publicznych miast i wsi poprzez nagrodzenie najlepszych realizacji w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, przyczyniających się do lepszego życia mieszkańców naszego regionu.

W ramach tegorocznego konkursu oceniane będą przedsięwzięcia zrealizowane do 30.06.2023 r. w przestrzeni publicznej miast i wsi województwa opolskiego, polegające m.in. na zagospodarowaniu ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów rekreacyjnych, budynków użyteczności publicznej lub terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych.

Ponadto, z okazji 25-lecia samorządności województwa, w bieżącym roku planuje się uhonorować osiągnięcia samorządów w dziedzinie kształtowania przestrzeni publicznych poprzez wyłonienie  najbardziej docenianej, mającej wyjątkowe znaczenie dla społeczności lokalnej i regionalnej przestrzeni publicznej, zagospodarowanej lub zrewitalizowanej w latach 1998-2023. W tych ramach zostaną przyznane nagrody okolicznościowe – Perły Przestrzeni 25-lecia.

Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia br.

Oceny dokona Komisja Konkursowa w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie konkursu.

Natomiast mieszkańcy Opolszczyzny  już w październiku będą mogli w ramach internetowego głosowania wybrać ulubione inwestycje: Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2023 oraz Perłę Przestrzeni 25-lecia. Lista realizacji zakwalifikowanych do głosowania internautów zostanie opublikowana na początku października br., na stronie internetowej przestrzen.opolskie.pl

Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na listopad br., podczas uroczystości rozdania nagród.

Nagroda główna zwana Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego oraz nagroda okolicznościowa – Perła Przestrzeni 25-lecia przyznana będzie inwestorowi najwyżej ocenionego zgłoszenia konkursowego. Komisja konkursowa może przyznać dodatkowo wyróżnienia.

Zarówno nagroda główna, jak i wyróżnienia, przyznawane są w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna i obiekt użyteczności publicznej.

Nagrody mają charakter honorowy – laureat nagrody otrzymuje pamiątkową tablicę do umieszczenia w miejscu uhonorowanej realizacji. Wyróżnieni laureaci otrzymają pamiątkowe elementy plastyczne oraz dyplomy.

Dodatkowo okolicznościowymi upominkami obdarowani zostaną internauci, którzy wzięli udział w głosowaniu i najtrafniej uzasadnili swoje wybory.

Ponadto realizacje, które zostaną nagrodzone i wyróżnione, zostaną zgłoszone do Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Opole i rekomendowane do kolejnej edycji ogólnopolskiego Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną w Polsce.

W poprzednich trzynastu edycjach konkursu zgłoszono w sumie 278 realizacji, z czego 70 zostało nagrodzonych lub wyróżnionych.

Zapraszamy serdecznie do udziału we wrześniowym/październikowym głosowaniu i do śledzenia strony przestrzen.opolskie.pl

Harmonogram tegorocznej edycji konkursu:

  • ogłoszenie konkursu: 4 lipca br.
  • zgłoszenia do konkursu: do 31 sierpnia br.
  • ocena formalna zgłoszeń: wrzesień br.
  • ocena merytoryczna zgłoszeń (praca komisji konkursowej): wrzesień – październik br.
  • głosowanie internautów: 23-29 październik br.
  • rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników: 23 listopad br.

https://fb.watch/lIQeqtjgrF/

 

Nasze serwisy