Komisja Rewizyjna (kadencja 2014-2018)

Przewodniczący (-a): Dariusz Paweł Byczkowski
Wiceprzewodniczący (-a): Zbigniew Ziółko
Członek komisji: Herbert Wincenty Czaja
Członek komisji: Karina Grelich-Deszczka
Członek komisji: Zdzisław Siewiera

Do zadań Komisji Rewizyjnej, nieokreślonych w ustawie należy:

  1. badanie skarg na działalność Marszałka i Zarządu, w trybie określonym odrębnymi przepisami i przedstawienie wyników postępowania wyjaśniającego i wniosków Sejmikowi, dotyczących uznania skargi za uzasadnioną lub za nieuzasadnioną. W razie uznania skargi za uzasadnioną, Komisja przedstawia wnioski mające na celu wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski zapobiegające powstawaniu nieprawidłowości w przyszłości.
  2. opiniowanie na piśmie wniosku o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków z innej przyczyny niż nie udzielenie absolutorium. Przedmiotową opinię Komisja wydaje w ciągu 10 dni po otrzymaniu wniosku.

Pliki do pobrania:

(PDF, 91.83 kB)

(PDF, 69.33 kB)

(PDF, 70.69 kB)

(PDF, 38.83 kB)

(PDF, 61.98 kB)

(PDF, 65.49 kB)

(PDF, 56.43 kB)

(PDF, 33.29 kB)

(PDF, 49.27 kB)

(PDF, 28.64 kB)

(PDF, 25.73 kB)

(PDF, 25.72 kB)

(PDF, 72.83 kB)

 

PLAN POSIEDZEŃ KOMISJI i SPOTKAŃ RADNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Kadencji 2014-2018

  • 2016 rok

(PDF, 31.89 kB)

(PDF, 32.64 kB)

(PDF, 35.83 kB)

(PDF, 33.01 kB)

(PDF, 32.9 kB)

(PDF, 31.85 kB)

(PDF, 42.56 kB)

(PDF, 38.38 kB)

PLANY PRACY KOMISJI STAŁYCH Sejmiku Województwa Opolskiego

WNIOSKI I OPINIE KOMISJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

(PDF, 39.05 kB)

(PDF, 42.17 kB)

(PDF, 26.72 kB)

Nasze serwisy