IX posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 16 maja  br. odbyło się IX posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu.
Obradom Przewodniczył Pan Sebastian Koćwin – Przewodniczący WRDS. 

W obradach uczestniczyli przedstawiciele stron WRDS oraz zaproszeni goście: Roman Kolek Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Mirosław Wójciak Prezes  Stobrawskiego Centrum Medycznego, Robert Bryk Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, Leonarda Płoszaj Wicestarosta Opolski, Mirosław Tomasiak Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Stobrawskiego Centrum Medycznego, Mieczysław Wojtaszek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,  Arkadiusz Kapuścik – Okręgowy Inspektor Pracy.

Na wstępie spotkania Pan Przewodniczący poinformował wszystkich uczestników o pracach Prezydium, które odbyło się w dniu 21 kwietnia br.

Przewodnim tematem posiedzenia było stanowisko Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego „w sprawie likwidacji Zespołu Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze”.

Jako pierwszy zabrał głos Pan Marszałek Roman Kolek, który poinformował, że nie możemy mówić o likwidacji tylko o przeniesieniu działalności rehabilitacyjnej dzieci do Kup. Prezes Stobrawskiego Centrum Medycznego Mirosław Wójciak przedstawił prezentację na temat funkcjonowania ośrodka w Suchym Borze i organizacji działalności medycznej i zmiany miejsca udzielania świadczeń medycznych na Kup. Podkreślił też, że jest to szansa na rozwój i zorganizowanie całodobowego ośrodka rehabilitacji. Zaznaczył również, że ośrodek w Suchym Borze jest w bardzo złym stanie i wymaga wielkich nakładów finansowych na remont jest to równoznaczne z tym, że jest zagrożeniem dla przebywających tam dzieci.  Pan prezes poinformował również, że większości pracownikom z Suchego Boru przedstawił propozycje pracy i zaoferował pomoc w zorganizowaniu miejsc pracy osobom, które z różnych przyczyn nie przyjęły oferty przejścia do Kup.

Kolejną osobą, która zabrała głos w sprawie był Pan Robert Bryk – poinformował, że przeprowadził kontrolę w ośrodku w Suchym Borze. Kontrola ta wykazała niski standard obsługi  i przebywania pacjentów oraz wyposażenie w stary sprzęt. Powiedział również, że można tam wykonywać usługi medyczne dlatego też warunkowo zgodził się na przeniesienie działalności medycznej z Suchego Boru do Kup – decyzja ta może być cofnięta gdy ośrodek przejdzie odpowiednie remonty.

Pan wicemarszałek zapewnił, że prace inwestycyjne są planowane i prowadzone rozmowy na temat pozyskania funduszy. Przedstawiciele strony rządowej i pracowników kategorycznie sprzeciwiali się przeniesieniu ośrodka z Suchego Boru do Kup. W trakcie posiedzenia Wiceprzewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego Grzegorz Adamczyk zgłosił projekt opinii w powyższej sprawie
z wnioskiem aby został przyjęty na posiedzeniu jako opinia WRDS w Opolu. Przewodniczący WRDS Sebastian Koćwin ze względu na fakt, że wówczas nie było kworum władnego do podejmowania uchwał (na sali było obecnych 10 osób z 30 osobowego składu WRDS w Opolu) postanowił za akceptacją obecnych członków WRDS aby projekt uchwały w omawianej sprawie rozpatrzyć w trybie obiegowym.

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu zaplanowane zostało na dzień 22 czerwca 2017 r. i poświęcone będzie ochronie zdrowia i sieci szpitali. Gościem posiedzenia plenarnego WRDS będzie Pani Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego.

 

Nasze serwisy