Gmina atrakcyjna dla inwestora

Gmina atrakcyjna dla inwestora

 

Pierwsza edycja projektu

Edycja uzupełniająca projektu

Konferencja podsumowująca dwa lata wdrażania projektu – 18 września 2008 r.

Raport końcowy z realizacji przedsięwzięć podjętych w ramach projektu (PDF, 5384.55 kB)

Folder promujący tereny inwestycyjne gmin uhonorowanych certyfikatem w 2008 roku

Broszura podsumowująca dwuletnie wdrażanie projektu (PDF, 4557.68 kB)

Nasze serwisy