Cykl spotkań informacyjnych w województwie opolskim dotyczący wsparcia podmiotów ekonomii społecznej ( działanie 2.1.4 RPO WO 2014-2020)

Informacje o spotkaniach:

Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO). Nabór swoim zakresem obejmuje inwestycje w wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. W trakcie spotkań zostaną zaprezentowane m.in.: regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane.

 

Najbliższe spotkania odbędą się:

7 września 2018 r. w godz. 11:00-13:30 w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Nysy (ARN) w Nysie, ul. Kościuszki 10,  formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 września 2018 r.

 • 18 września 2018 r. w godz. 11:00-13:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 września 2018 r.

 

 • 19 września 2018 r. w godz. 11:00-13:30 w sali konferencyjnej Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, ul. Krakowska 38 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 września 2018 r.

 

 • 20 września 2018 r. w godz. 11:00-13:30 w sali konferencyjnej Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Sienkiewicza 22B – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 września 2018 r.

 

Dodatkowe informacje:

http://rpo.opolskie.pl/?p=31621


Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do:

 • podmiotów ekonomii społecznej;
 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Ramowy program spotkań:

 • Omówienie działania  2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020;
 • Omówienie kryteriów dla działania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020;
 • Oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
 • Dyskusja na temat działania 2.1.4;
 • Podsumowanie spotkania i ewaluacja;
 • Konsultacje indywidualne.

 

Z A P R A S Z A M Y   S E R D E C Z N I E  ! !

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy