Spotkania informacyjno – konsultacyjne organizowane przez Lokalną Grupę Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór

W związku z realizacją Planu działania oraz Planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd stowarzyszenia zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania w zakresie:

  1. Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach aktywizacji, w zakresie zasad i warunków ubiegania się o przyznanie pomocy, wypełniania dokumentów aplikacyjnych (dotyczy: wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan, załączniki do wniosku o przyznanie pomocy) z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1 – wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
  2. Spotkanie mające na celu przekazanie potencjalnym wnioskodawcom wyjaśnień dotyczących interpretacji kryteriów ocen używanych przez Radę – organ decyzyjny (zasady oceniania i wyboru operacji).

MIEJSCE I TERMINY SPOTKAŃ

Spotkania nr 1 

Miejsce:
Urząd Miejski w Nysie
Ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Termin:
11.10.2016 r. (wtorek)
12.10.2016 r. (środa)
13.10.2016 r. (czwartek)
Godz.: 10:00-14:00

Spotkania nr 2

Miejsce:
Urząd Miejski w Nysie
Ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Termin:
11.10.2016 r. (wtorek)
12.10.2016 r. (środa)
13.10.2016 r. (czwartek)
Godz.: 14:15-15:10

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy