Komunikat specjalny

Herb Województwa Opolskiego

Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „Akces” w Ozimku organizuje I Festiwal Artystyczny “Jesteśmy tacy sami” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych województwa opolskiego oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego województwa opolskiego do zgłaszania

Herb Województwa Opolskiego

Marszałek Województwa Opolskiego ogłosił nabór na członków Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego. W skład Forum wejdą przedstawiciele rad seniorów miast

Wielką powódź z 1997 roku ma w pamięci wielu mieszkańców województwa opolskiego. Chcemy te wspomnienia Opolan sprzed dwudziestu lat uwiecznić

Herb Województwa Opolskiego

Ruszyły wizytacje obiektów, zgłoszonych do konkursu „Bioróżnorodne Opolskie” w  kategorii „Opolskie kwitnące”.  W tym roku komisja konkursowa odwiedzi aż 40 zgłoszonych