Aktualności FE

Logo Fundusze Europejskie

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla

Logo Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na konferencję pn. “Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju”. Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy

Logo Fundusze Europejskie

W związku z ogłoszonym naborem wniosków Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Głównym

Logo Fundusze Europejskie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Izbą Rzemieślniczą w

Logo Fundusze Europejskie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) serdecznie zaprasza na Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów w ramach VIII Osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa