Szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska zainteresowanych realizacją projektów w zakresie współpracy instytucji i społeczności

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska zainteresowanych realizacją projektów w zakresie współpracy instytucji i społeczności.

 

Szkolenie odbędzie się 25 października 2017 r. od godziny 10.30 w Siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, sala Znaku Rodła na Ostrówku.

 

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad oraz możliwości realizacji projektów we współpracy z partnerami czeskimi w ramach osi IV Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska Współpraca instytucji i społeczności.

 

Na szkoleniu zostaną przekazane informacje m.in. w zakresie prawidłowego przygotowania propozycji projektowej, wniosków oraz zasad promocji wspólnych polsko-czeskich projektów.

Ponadto, uczestnicy będą mogli przedstawić swoje pomysły na realizację polsko-czeskich projektów, otrzymają praktyczne wskazówki dot. planowania działań oraz budżetu w projekcie.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie drogą elektroniczną na adres rpk@opolskie.pl do 20 października 2017 r.

 

Ilość miejsc ograniczona.

W przypadku dużego zainteresowania zostanie wyznaczony kolejny termin szkolenia.

 

Organizatorem szkolenia jest Regionalny Punkt Kontaktowy w Opolu.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO,Panią Justyną Wójcik: tel. 77 44 04 44 wew. 109, justyna.wojcik@opolskie.pl.

 

 

Program szkolenia

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy