Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu do działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej – zakres: profilaktyka raka piersi

UWAGA!

w związku z niewielką liczbą zgłoszeń, spotkanie informacyjne dotyczące zbliżającego się naboru do działania 7.4 RPO WO 2014-2020 zostało odwołane.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 06.11.2017 r. o godzinie 10:00.
na konsultacje indywidualne do Głównego Punktu Informacyjnego w Opolu,
ul. Barlickiego 17.


 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy

z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dot. konkursu do działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej – zakres: profilaktyka raka piersi

Spotkanie informacyjne odbędzie się 6 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali nr 7 (Znaku Rodła) CSK Ostrówek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenia będą przyjmowane do 5 listopada 2017 r. do godziny 12:00).

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie w ramach ww. konkursu (m.in. warunki szczegółowe, kryteria wyboru, wskaźniki). Po zakończeniu spotkania zapraszamy na konsultacje indywidualne.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie moderowane będzie przez pracowników GPI.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl.

Zapraszamy serdecznie!

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy