PROJEKT „MÓJ POMYSŁ, MOJA WIEDZA, MOJA FIRMA”

Projekt Mój pomysł, moja wiedza, moja firma  jest projektem realizowanym przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

 

Projekt adresowany jest do osób fizycznych z obszaru woj. opolskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą spełniających łącznie trzy warunki:

  1. Wiek od 30 lat (osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia – od dnia 30 – tych urodzin).
  2. Pozostawanie bez zatrudnienia (także emeryci, osoby na urlopach wychowawczych).
  3. Takich które w okresie 12 m-cy wstecz nie były zarejestrowane w CEiDG (działalność zawieszona traktowana jest jako posiadanie rejestracji).

 

Mamy miejsca dla 75 osób (38 kobiet i 37 mężczyzn) które uzyskają wsparcie szkoleniowo-doradcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Natomiast 50 osób otrzyma wsparcie finansowe w wysokości do 25 tys. złotych każda.

 

Dodatkowo każdy otrzyma wsparcie na koszty stałe do kwoty 1000 zł/m-c przez okres sześciu lub dwunastu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Rekrutacja planowana jest na połowę listopada 2017 r.

 

Szczegółowe informacje:

http://badzprzedsiebiorczy.uni.opole.pl

+48 77 452 74 57
+48 77 452 74 58
+48 77 452 74 59

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy