Spotkanie informacyjne pn. Udzielanie zamówień w ramach projektów przez jednostki niezobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy
z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne pn. Udzielanie zamówień w ramach projektów realizowanych przez jednostki niezobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych

 

Spotkanie informacyjne adresowane do Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, odbędzie się 2 października 2018 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Znaku Rodła (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Zgłoszenia będą przyjmowane 1 października 2018 r., do godziny 14.00.

Na spotkaniu omówione zostaną zagadnienia związane z udzielaniem zamówień publicznych w ramach projektów przez jednostki niezobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl

Zapraszamy serdecznie!

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy