To ostatnia sesja sejmiku w tej kadencji

19 marca odbyła się już ostatnia, sześćdziesiąta trzecia sesja Sejmiku Województwa Opolskiego w tej kadencji. Było oczywiście podsumowanie całej kadencji, ale nie zabrakło ważnych  merytorycznie punków obrad.

 Zdrowie i profilaktyka przede wszystkim

Radni na tej ostatniej sesji wysłuchali m.in. sprawozdania ze współpracy z zagranicą, zapoznali się z raportem z wykonania w ubiegłym roku wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Mówiąc o działaniach związanych z ochroną zdrowia na przedsesyjnej konferencji prasowej, wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura  podkreślała, że ostatnia kadencja to ogromny skok cywilizacyjny wszystkich szpitali, ogromne inwestycje i szybka reakcja na kryzys związany z pandemią Covid-19. – Warto też podkreślić, że wszystkie wojewódzkie placówki ochrony zdrowia zakończyły ubiegły rok z pozytywnym wynikiem finansowym – mówiła wicemarszałek.

Radni wysłuchali natomiast raportu z wykonania w 2023 roku wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Jak wskazywał Jacek Ruszczewski, pełnomocnik zarządu i realizator programu,  przedsięwzięcia, podejmowane przez samorząd województwa, związane z profilaktyką uzależnień powinny być komplementarne z tymi dotyczącymi zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Jak podkreślał, w kolejnych latach silny akcent będzie położony na wspieranie szkół oraz działania adresowane do pracowników oświaty, uczniów i rodziców. – Konieczny jest dyskurs z młodzieżą na temat problemów, które nurtują to środowisko – mówił Jacek Ruszczewski, wskazując, że taka możliwość da m.in. Młodzieżowy Sejmik Województwa Opolskiego.

Radni na tej sesji przyjęli podział pieniędzy przekazanych przez PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w tym roku. Jak informowała  dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO Izabela Damboń-Kandziora, to rekordowa kwota ponad 17 milionów 662 tysięcy złotych. Z tego 11 milionów 988 tysięcy zł przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów działania 5 zakładów aktywności, które dziś zatrudniają 324 osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Pieniądze z PFRON przeznaczone są także m.in. na  roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (2,052 mln zł) oraz na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowane przez organizacje pozarządowe (3,62 mln zł).

Dla aktywizacji społecznej

Radni podczas tej sesji wyrazili zgodę na przekazanie dotacji celowej gminom na dofinansowanie zadań w ramach projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025. Jak informował zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Tomasz Krystosek, lata 2023-2025 to kolejna, trzyletnia edycja projektu. W pierwszej edycji  w latach 2020-2022 zrealizowano zadania w 1006 spośród 1020 sołectw województwa opolskiego. Łącznie wartość pomocy finansowej z budżetu na ten cel  wyniosła 5 milionów zł, natomiast wartość zrealizowanych zadań przy wsparciu wkładu własnego gmin przekroczyła 9 milionów 700 tysięcy zł. Z kolei w pierwszym roku drugiej edycji MIS w 2023 roku zrealizowano 342 zadania sołeckie. Teraz radni zgodzili się na przekazanie gminom 2 milionów 93 tysięcy zł – dofinansowanie otrzymają w tym roku 322 zadania sołeckie z 64 gmin.

Radni podjęli także decyzję  o powierzeniu dwóm gminom realizacji  zadań w ramach VI edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. I tak – Branice zrealizują zadanie „Tylko najlepsi zostają strażakami” za 100 tysięcy złotych, zaś Pakosławice już szóstą edycję zadania „Dziś orlik klubowy, jutro stadion narodowy” za 150 tysięcy złotych.

vr

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy